menu

Regulamin Obiektu Góralska Strefa

I. Postanowienia ogólne

Regulamin dotyczy Obiektu Góralska Strefa ul. Strzelców Podhalańskich 14,
34-511 Kościelisko, zwanego w dalszej części Obiektem.
Właścicielem Obiektu jest Modom Podhale Sp. z o.o. z siedzibą ul. Zakopiańska 18,
34-424 Szaflary; NIP:6770004557, REGON: 350146400
Osoby korzystające z pobytu w Obiekcie zwane są w dalszej części regulaminu Gośćmi lub Klientami.
Osoba dokonująca rezerwacji w Obiekcie oraz płatności za rezerwację zwana jest dalej
Rezerwującym.

Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu miejsc noclegowych w wybranym apartamencie.

Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem, jego akceptacją oraz zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień, a także zapoznaniem się i akceptacją Polityki Ochrony Danych Osobowych.
Rezerwujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku rejestracyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

Obiekt rozlicza się tylko bezgotówkowo. Akceptowalne formy płatności:
– karta
– BLIK
– przelew
– bon turystyczny
W obiekcie udostępniony zostanie komputer z dostępem do internetu.

W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu Obiekt ma prawo odmówić dalszego świadczenia usług Gościom, którzy je naruszają. Osoby te zobowiązane są do niezwłocznego zastosowania się do żądań pracowników Obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualne poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz do niezwłocznego opuszczenia terenu Obiektu.

II. Rezerwacja

 1. Celem dokonania rezerwacji , Klient rezerwuje pobyt w wybranym okresie poprzez stronę www.goralskastrefa.pl/rezerwacje
 2. Klient w momencie dokonywania rezerwacji zobowiązany jest podjąć decyzję czy pobyt będzie realizowany na osobę prywatną czy na firmę. Dane podane podczas składania rezerwacji będą widniały na fakturze dokumentującej wpłatę zadatku, a następnie fakturze końcowej i nie będzie możliwości ich zmiany.
 3. Do rezerwacji online stosuje się takie same zasady rezygnacji oraz reklamacji jak w stosunku do rezerwacji dokonywanych w innych formach. Zasady te określone zostały w rozdziałach III i VII niniejszego regulaminu.
 4. Na adres e-mail Klienta zostanie przesłane potwierdzenie wstępnej rezerwacji apartamentu.
 5. Potwierdzenie wstępnej rezerwacji wysłane przez Wynajmującego uwzględnia:
  a) daty pobytu Klienta
  b) kwotę należną do opłaty za wynajem
  c) informację dotyczącą wysokości zadatku
  d) dane konta bankowego
 6. W celu ostatecznego potwierdzenia rezerwacji, Rezerwujący zobowiązany jest dokonać wpłaty zadatku w wysokości 30% wartości całej rezerwacji w ciągu jednej godziny od dokonania rezerwacji poprzez system płatności TPay, udostępniony w panelu rezerwacji
 7. W przypadku braku wpłaty zadatku zgodnie z terminem, Wynajmujący zachowuje możliwość anulacji rezerwacji.
 8. Zadatek zgodnie z definicją nie podlega zwrotowi (artykuł 394 ustawy Kodeks Cywilny).
 9. Po otrzymaniu zadatku za rezerwację, klient otrzyma e-maila potwierdzającego wpłatę oraz e-maila zawierającego fakturę zaliczkową na podane w trakcie składania rezerwacji dane. Udostępnione zostaną również dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy do Apartamentu.
 10. Modyfikacja rezerwacji możliwa jest wyłącznie w drodze indywidualnego porozumienia z wynajmującym. Zatwierdzenie modyfikacji rezerwacji następuje w formie potwierdzenia pocztą elektroniczną.

III. Rezygnacja

 1. Rezygnacja z rezerwacji jest możliwa w każdym przypadku, jednak w zależności od rodzaju zarezerwowanej oferty różnią się warunki anulacji i zwrotu wpłaconego zadatku.
 2. Oferta bezzwrotna – w przypadku anulowania rezerwacji w dowolnym momencie, wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
 3. Oferta elastyczna – w przypadku anulowania rezerwacji w terminie do 3 dni przed datą przyjazdu wpłacony zadatek zostanie w całości zwrócony Rezerwującemu.
 4. W przypadku anulowania rezerwacji w terminie krótszym niż 3 dni do przyjazdu, wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
 5. W przypadku nie pojawienia się Gościa w Obiekcie, bez wcześniejszego anulowania rezerwacji zadatek nie zostaje zwrócony.
 6. Nie wykorzystanie całości pobytu zgodnie z rezerwacją nie uprawnia do zwrotu
  dokonanej płatności.

IV. Warunki umowy najmu

 1. Wynajęcie apartamentu, obejmuje wszelkie opłaty za media oraz przedmioty jednorazowego użytku znajdujące się na wyposażeniu apartamentu.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu. Możliwość tylko po wcześniejszym uzgodnieniu za opłatą 30 zł godzina na przedłużenie doby lub wcześniejszego zameldowania.
 3. Dokonując rezerwacji obiekt umożliwia zakwaterowanie z opcją śniadania. Śniadanie w formie cateringu jest dostarczane pod drzwi apartamentu przez firmę zewnętrzną i spożywane jest przez gości w apartamencie.
  • Klient, który w momencie składania rezerwacji nie uwzględnił śniadań ma możliwość zamówić je indywidualnie dzień wcześniej najpóźniej do godziny 17:00, a w przypadku oferty last minute do 18:00 telefonicznie pod nr telefonu 507663105
  • Po godzinie 19:00 nie ma już możliwości zamawiania śniadań.
  • Pakiet śniadaniowy dostępny jest przez cały rok w godzinach od 7:30 do 9:00 (godzina dostawy może ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne szczególnie zimą)
  • Pakiet Śniadaniowy zawiera:
   – 2 rodzaje własnego wyrobu garmażeryjnego (m.in. pasta jajeczna, sałatka jarzynowa, sałatka z ananasem, smalec ze skwarkami, twarożek), 2 rodzaje szynki, ser, pomidor, ogórek, jajko
   Sok owocowy 100%
   Pieczywo: bułka, chleb
   Ciastko
   Dodatki: kawa, herbata, cukier, sól, pieprz, mleczko, masełko
 4. Do korzystania z Obiektu uprawnione są wyłącznie osoby zameldowane przez pracowników Obiektu. Gość nie może przekazywać wynajętego apartamentu innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę.
 5. Goście zobowiązani są w szczególności do:
  • utrzymywania we własnym zakresie porządku i czystości w pomieszczeniach apartamentu i na tarasie przylegającym do niego;
  • korzystania z udogodnień Obiektu w sposób niepowodujący uszkodzeń ani pogorszenia ich stanu;
 6. Przedłużenie doby hotelowej uzależnione jest od aktualnego obłożenia obiektu i każdorazowo rozpatrywane jest indywidualnie przez Wynajmującego. Niezależnie od dobrej woli Wynajmującego nie gwarantuje on przedłużenia doby hotelowej.
 7. Wynajmujący świadczy usługi w wybranym Apartamencie zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń Gość proszony jest o bezzwłoczne ich zgłoszenie w biurze obsługi wynajmującego.
 8. Klient ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Wynajmującego wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić właściciela apartamentu na szkodę materialną lub narażają na niebezpieczeństwo innych Gości przebywających na terenie obiektu
 9. Klient może korzystać z apartamentu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem.
 10. Osoby niezameldowane mogą przebywać w apartamencie w godzinach od 7:00 do 22:00.
 11. Dziecko do lat trzech, śpiące na łóżku z dorosłymi lub we własnym łóżeczku i niewymagające pościeli, nie ponosi żadnych opłat za pobyt. Pozostałe dzieci rozliczane są zgodnie z warunkami rezerwacji.
 12. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych, które biorą całkowitą odpowiedzialność za ich czyny, a także wszelkie następstwa tych czynów oraz za zaistniałe sytuacje na terenie Obiektu. Dzieci nie mogą same poruszać się po terenie obiektu, pozostawać bez nadzoru na balkonach czy też na placu zabaw.
 13. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających lub zachowujących się wulgarnie
 14. Obiekt nie akceptuje pobytu ze zwierzętami.
 15. Obiekt monitorowany.

V. Obowiązki Klienta

 1. Faktyczna liczba osób mających zamieszkać  w apartamencie  jest ograniczona do podanej w potwierdzeniu rezerwacji. Klient zobowiązany jest do poinformowania Wynajmującego  o zmianie liczby osób przebywających w wynajętym Apartamencie.  W przypadku wykorzystania apartamentu niezgodnie z warunkami rezerwacji, Wynajmujący może odmówić zameldowania w obiekcie i wydania kluczy do zarezerwowanego apartamentu. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do pokrycia pełnej kwoty rezerwacji.
 2. Klient zobowiązuje się do zachowania zasad dobrego sąsiedztwa. Na terenie obiektu, obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 – 06:00. Nieprzestrzeganie ciszy nocnej spowoduje konieczność natychmiastowego opuszczenia obiektu bez zwrotu wpłaconej kwoty.
 3. Klient odpowiada za wszelkie szkody jakie wyrządzi w wynajętym Apartamencie, częściach ogólnodostępnych jak i na terenie Obiektu oraz do niezwłocznego powiadomienia Wynajmującego o wyrządzonych szkodach i zobowiązuje się do ich pokrycia.
 4. Klient ma bezwzględny obowiązek przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie obiektu. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w apartamentach i ich otoczeniu otwartego ognia oraz innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia apartamentów. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 5. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju szkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń powstałe z jego winy. Podstawą rekompensaty pieniężnej za uszkodzenia lub zniszczenia jest rachunek dokumentujący faktyczny koszt usunięcia zniszczeń.
 6. W przypadku stwierdzenia różnic spisu wyposażenia apartamentu ze stanem faktycznym lub uszkodzeń, należy ten fakt zgłosić telefonicznie pod nr telefonu 507663105 lub drogą mailową na adres kontakt@goralskastrefa.pl przy zajmowaniu apartamentu, najpóźniej do końca dnia przyjazdu. W przeciwnym razie przyjmuje się, że wyposażenie było kompletne i bez uszkodzeń.
 7. Odpowiedzialność Obiektu z tytułu utraty lub uszkodzeń rzeczy wniesionych przez Gości do apartamentu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w apartamencie rzeczy.
 8. Po upływie pobytu Gość ma obowiązek zgłosić telefonicznie pod nr telefonu 507663105 orientacyjną godzinę swojego wyjazdu celem odbioru apartamentu przez pracownika Obiektu.
 9. W apartamentach oraz na balkonach obowiązuje całkowity zakaz palenia. Za złamanie zakazu palenia Obiekt pobierze karę umowną w wysokości 500 zł.
 10. Użytkownicy apartamentów mają obowiązek takiego zachowania, by w godzinach ciszy nocnej w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób, a w ciągu dnia było zgodne z normami społecznymi i poszanowaniem prawa do wypoczynku innych osób przebywających na terenie Obiektu.

VI. Opłaty dodatkowe

 1. Cena pobytu nie zawiera opłaty miejscowej, która wynosi 2,50 zł / osobę / dobę. Opłatę miejscową należy rozliczyć na miejscu, po przyjeździe.
 2. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 400 zł na poczet ewentualnych dopłat bądź zniszczeń. Nie wykorzystana kaucja jest zwracana w dniu opuszczenia apartamentu.
 3. Cena pobytu nie zawiera możliwości korzystania ze strefy SPA.
 4. Zgubienie kluczy do apartamentu skutkuje naliczeniem opłaty w wysokości 200 PLN.

VII. Postępowanie reklamacyjne

 1. Goście mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług świadczonych przez Obiekt.
 2. Obiekt przyjmuje do rozpatrzenia jedynie reklamacje wysłane drogą elektroniczną, na adres: kontakt@goralskastrefa.pl w terminie do 14 dni od daty zakończenia pobytu Gościa w Obiekcie lub, jeżeli pobyt nie odbył się w terminie wynikającym z dokonanej rezerwacji w terminie do 14 dni od daty, w jakiej pobyt powinien się odbyć.
 3. Obiekt zastrzega sobie 14-dniowy termin rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Gościa. W tym terminie Obiekt poinformuje Gościa o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

VIII. Informacje dodatkowe

 1. W ramach rezerwacji Klientowi przysługuje jedno bezpłatne miejsce parkingowe na terenie obiektu.
 2. Miejsce parkingowe jest niestrzeżone. Właściciel Obiektu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony samochód oraz znajdujące się w nim mienie.
 3. Na terenie obiektu dostępny jest plac zabaw dla dzieci, zadaszona altana z miejscem na grilla.
 4. Dodatkowo w ramach pobytu dostępna jest możliwość odpłatnego korzystania z sauny suchej, łaźni parowej oraz tężni solnej.
 5. W odległości ok. 10 m od Obiektu znajduje się przystanek autobusowy
 6. Na terenie Obiektu w wyznaczonym miejscu znajduje się ogólnodostępna pralka, żelazko, deska do prasowania oraz suszarka na ubrania. Jest również dostępna pralnia.
 7. Palenie dozwolone jest tylko na zewnątrz, w wyznaczonym do tego miejscu.
 8. Na terenie całego obiektu dostępny jest bezpłatny Internet Wi-Fi
 9. Serwis dzienny – wymiana ręczników, dostępny jest tylko na życzenie Gości za dodatkową opłatą.
 10. Sprzątanie w trakcie pobytu dostępne jest na życzenie Gości za dodatkową opłatą.

IX. Przeniesienie praw i obowiązków klienta na inną osobę

Klient może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W tej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić Wynajmującego o zmianie Rezerwującego podając dane personalne osoby, która przejmuje prawa i obowiązki wynikające z umowy. Osoba przejmująca rezerwację, zobowiązana jest wówczas do potwierdzenia takiego faktu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, modyfikując rezerwację o niezbędne dane osobowe i dane płatnicze.

X. Wystąpienie sił wyższych

 1. Strony mogą uchylić się od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zawartej umowy, jeżeli nastąpiło ono w wyniku zdarzenia siły wyższej.
 2. Do celów umowy, „siła wyższa” oznacza każde zdarzenie uniemożliwiające wykonanie zobowiązania, pozostające poza kontrolą stron, którego strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania umowy i któremu nie można było zapobiec, w tym między innymi: działanie sił przyrody, stan wyjątkowy, stan wojenny, nowe ustawodawstwo lub decyzje administracyjne, awarie techniczne mające wpływ na wykonanie niniejszej umowy i/lub wszelkie inne zdarzenia podobnej natury. W sytuacji gdy, zaistnienie takich zdarzeń uniemożliwi jakiejkolwiek ze stron należyte wykonanie umowy. Strona ubiegająca się o uchylenie odpowiedzialności, zgodnie pkt. 1 powyżej, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić na piśmie druga stronę o zaistnieniu zdarzenia siły wyższej uzasadniającego takie uchylenie.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA TĘŻNI SOLANKOWEJ

WEJŚCIE DO TĘŻNI JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ NINIEJSZEGO REGULAMINU


Zasady korzystania z Tężni Solankowej


PRZECIWSKAZANIA DO KORZYSTANIA Z TĘŻNI SOLANKOWEJ

 1. Stany zapalne, ostre choroby przebiegające z podwyższoną temperaturą,
 2. Nadczynność tarczycy,
 3. Choroby niewydolności krążenia, zwłaszcza u pacjentów z niskim ciśnieniem krwi,
 4. Stan po świeżo przebytym zawale mięśnia sercowego,
 5. Choroby nowotworowe,
 6. Zaawansowana astma oskrzelowa,
 7. Nadwrażliwość na jod i brom.


ZALECANA WCZEŚNIEJSZA KONSULTACJA Z LEKARZEM.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUNY

WEJŚCIE DO SAUNY JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ NINIEJSZEGO REGULAMINU

 

Na terenie Sauny obowiązuje całkowity zakaz:

 

KORZYSTANIE Z SAUNY PAROWEJ

 

KORZYSTANIE Z SAUNY SUCHEJ

 

UWAGA:
W PRZYPADKU POGORSZENIA SAMOPOCZUCIA PODCZAS POBYTU W SAUNIE
NALEŻY NIEZWŁOCZNIE JĄ OPUŚCIĆ

Wskazówki do korzystania z sauny

Etap 1 – Przygotowanie (10-15 minut)
Zabiegi w saunie rozpoczynamy 1,5 – 2 godzin po ostatnim posiłku. Przed wejściem do sauny należy umyć ciało i dokładnie je osuszyć. Osoby z „zimnymi” stopami powinny je ogrzać ciepłą wodą. Do sauny wchodzimy z owiniętym wokół ciała ręcznikiem, zalecamy pozostawienie stroju kąpielowego w szatni – korzystanie z sauny stanie się bezpieczne i bardziej efektywne. W czasie przebywania w saunie nie wolno smarować ciała lub twarzy żadnymi kremami, gdyż powoduje to zmniejszenie powierzchni ciała, która wydala pot.

Etap 2 – Pierwsze przegrzanie (8-15 minut)
Rozpoczyna się od najniższej ławy stopniowo przechodząc na wyższe, w zależności od samopoczucia. Na ławie należy położyć się lub usiąść z ugiętymi nogami na ręczniku (nie powinien on zajmować zbyt dużej powierzchni, aby nie ograniczać cyrkulacji ciepłego powietrza). W celu przystosowania układu krążenia do prawidłowego funkcjonowania w pozycji stojącej, wskazane jest w ostatnich 2 – 3 minutach przebywania w saunie przyjęcie pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami. Wszelkie zmiany samopoczucia, wskazujące na nietolerancję kąpieli w saunie, należy traktować poważnie, włącznie z przerwaniem dalszej kąpieli. W trakcie pobytu w saunie nie wolno uzupełniać płynów, robi się to dopiero w czasie wypoczynku.

Etap 3 – Ochłodzenie (do 12 minut)
Im wyższa temperatura panuje w saunie, tym krócej w niej przebywamy i dłużej ochładzamy organizm. Etap ten dobrze jest rozpocząć od zimnej, ale suchej kąpieli, np. wyjścia na powietrze (dodatkowo dotleniamy organizm, gdyż zawartość powietrza w saunie ze względu na jej temperaturę i szybkie pobieranie tlenu spada). Po kilku minutach należy poddać się zimnej wilgotnej kąpieli (10-30ºC): wziąć prysznic, polać się strumieniem wody lub zanurzyć w wodzie. Niewskazane jest używanie mydła. Etap ten jest największym obciążeniem dla organizmu.

Etap 4 – Drugie przegrzanie (10-15 minut)
Wchodzimy do sauny, możemy teraz zająć drugą ławę i powtarzamy czynności opisane w Etapie 2 i 3.

Etap 5 – Odpoczynek
W czasie i po zabiegu w saunie przeciwwskazane jest podejmowanie wysiłku fizycznego. Po saunie należy wypocząć około 20 – 30 minut. Celowe jest picie w umiarkowanych ilościach wód mineralnych lub soków.

 

Regulamin placu zabaw

Bądźmy w kontakcie

Projekt i wykonanie

logo
Rezerwuj online