menu

WEJŚCIE DO SAUNY JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ NINIEJSZEGO REGULAMINU

 1. Sauna jest integralną częścią Ośrodka Góralska Strefa znajdującego się w Kościelisku przy ul. Strzelców Podhalańskich 14, 34-511 Kościelisko, stanowiącego własność Modom Podhale Sp. z o.o. z siedzibą w 34-424 Szaflary, ul. Zakopiańska 18
 2. Sauna nie jest powszechnie dostępna, przeznaczona jest do korzystania wyłącznie dla Gości Ośrodka zgodnie z cennikiem. Obsługa Ośrodka uprawniona jest do wyproszenia z sauny osób nie będących jego Gośćmi oraz obciążenia tych osób opłatą 50 PLN za nieuprawnione korzystanie z sauny.
 3. Sauna czynna w godzinach 17.00-21.00 po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu chęci skorzystania.
 4. Obiekt zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia strefy lub poszczególnych urządzeń.
 5. Przed skorzystaniem z usług Sauny każdy jej użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z zasadami korzystania z Sauny oraz przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.
 6. Goście korzystają z sauny na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 7. Osoby naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, nierespektujące przepisów regulaminu oraz instrukcji lub niestosujące się do zaleceń obsługi Sauny mogą być usunięte z terenu obiektu.
 8. Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z zabiegów. Kobiety w ciąży lub te, które podejrzewają, że mogą być w ciąży, przed wizytą w saunie powinny skontaktować się ze swoim lekarzem.
 9. Z sauny nie mogą korzystać w szczególności osoby:
  • chore na serce, z nadciśnieniem, po udarach, z chorobami naczyń krwionośnych, ze stanami zapalnymi narządów wewnętrznych, z gorączką, chore na tarczycę, w ciąży, chore na padaczkę (epilepsję) lub cukrzycę oraz osoby posiadające niezagojone rany lub choroby skóry np. grzybicę, liszaje.
  • młodzież do lat 18, chyba że wraz z rodzicami lub opiekunami – na ich ryzyko i odpowiedzialność.;
  • osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 10. Na terenie Sauny obowiązuje całkowity zakaz:
  • wchodzenia na elementy konstrukcyjne sauny nieprzeznaczone do tego celu,
  • dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektryczno – grzewczych,
  • wnoszenia alkoholu,
  • palenia tytoniu, palenia e-papierosów i używania innych środków odurzających,
  • wnoszenia jedzenia,
  • niszczenia i uszkadzania wyposażenia,
  • nieobyczajnego zachowania bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub
   obraźliwe,
  • robienia zdjęć.
 11. Korzystanie z sauny po obfitym posiłku nie jest wskazane. Nie wolno wchodzić do sauny w stresie i zmęczonym z uwagi na zbytnie obciążenie serca.
 12. Za skutki zdrowotne przebywania w saunie Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności.
 13. Sauna jest strefą nietekstylną. Użytkownicy muszą liczyć się z możliwością, iż ze strefy tej będą korzystać osoby nagie lub niekompletnie ubrane.
 14. W saunie należy posiadać własny ręcznik, na którym siada się i trzyma na nim stopy.
 15. Z sauny należy korzystać bez stroju kąpielowego (strój kąpielowy zatrzymuje pot na ciele i może spowodować podrażnienia skóry).
 16. Przed przystąpieniem do zabiegu w saunie należy umyć całe ciało pod prysznicem mydłem i ciepłą wodą, a następnie wytrzeć się do sucha.
 17. W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych. Przed wejściem do sauny należy zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała.
 18. W czasie przebywania w saunie nie wolno smarować ciała lub twarzy żadnymi kremami, gdyż powoduje to zmniejszenie powierzchni ciała, która wydala pot.
 19. Z sauny korzystać można w pozycji siedzącej lub leżącej. Podczas poruszania się w saunie na ławy w saunie można stawać tylko gołą stopą
 20. W saunie suchej nie należy przebywać zbyt blisko pieca grzewczego
 21. Zabrania się polewania pieca grzewczego jakimkolwiek innym płynem niż wodą
 22. W czasie i po zabiegu w saunie przeciwwskazane jest podejmowanie wysiłku fizycznego.
 23. W pomieszczeniu wypoczynku po saunie zabrania się przebywania nago.
 24. Korzystający z sauny ponosi pełną odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo osób korzystających wspólnie z sauny.

 

Korzystanie z sauny parowej (dotyczy apartamentów i domków)

 1. Jedno wejście do sauny powinno trwać ok. 5-15 minut, a całkowity czas nie powinien przekraczać 30 minut dziennie np. 2 x 15 min. lub 3 x 10 min.
 2. Sauna parowa (tzw. łaźnia rzymska) to sauna o wilgotności dochodzącej do 100% lecz niższej temperaturze: 40-50°C.
 3. W czasie przebywania w saunie parowej nie wolno smarować ciała lub twarzy żadnymi kremami, gdyż powoduje to zmniejszenie powierzchni ciała, która wydala pot.
 4. Przed wejściem do kabiny parowej należy się zapoznać z Regulaminem oraz przeciwwskazaniami do korzystania z usługi kąpieli w saunie parowej.
 5. W kabinie sauny parowej może przebywać jednocześnie 5 osób.
 6. W kabinie sauny zaleca się przebywanie nago, zostawiając ręcznik na zewnątrz. Dla zachowania higieny przed skorzystaniem i po skorzystaniu z kąpieli należy spłukać ławę wodą z natrysku umieszczonego w saunie.

 

Korzystanie z sauny suchej (dotyczy apartamentów)

 1. W kabinie sauny zaleca się używanie ręczników: do wycierania się, jako podkładka na ławę lub jako okrycie podczas seansu w saunie- ręcznik powinien być rozłożony tak, aby żadna część ciała nie stykała się z powierzchnią drewnianą.
 2. W kabinie sauny może przebywać jednocześnie 5 osób.
 3. Jeden cykl kąpieli trwa około 35 minut : 8 – 15 minut przebywania w gorącym pomieszczeniu, następnie stopniowe ochładzanie ciała wodą, a następnie 15 – 20 minut odpoczynku.
 4. W czasie przebywania w saunie suchej nie wolno smarować ciała lub twarzy żadnymi kremami, gdyż powoduje to zmniejszenie powierzchni ciała, która wydala pot. W celu przystosowania układu krążenia do prawidłowego funkcjonowania w pozycji stojącej, wskazane jest w ostatnich 2 – 3 minutach przebywania w saunie przyjęcie pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami.
 5. Po kąpieli w saunie należy wypocząć około 20 – 30 minut. Celowe jest picie w umiarkowanych ilościach (około 0,5 – 1 l ) wód mineralnych lub soków.

 

UWAGA:
w przypadku pogorszenia samopoczucia podczas pobytu w saunie należy niezwłocznie ją opuścić

 

Wskazówki do korzystania z sauny

Etap 1 – Przygotowanie
Zabiegi w saunie rozpoczynamy 1,5 – 2 godzin po ostatnim posiłku. Przed wejściem do sauny należy umyć ciało i dokładnie je osuszyć. Osoby z „zimnymi” stopami powinny je ogrzać ciepłą wodą. Do sauny wchodzimy z owiniętym wokół ciała ręcznikiem, zalecamy pozostawienie stroju kąpielowego w szatni – korzystanie z sauny stanie się bezpieczne i bardziej efektywne. W czasie przebywania w saunie nie wolno smarować ciała lub twarzy żadnymi kremami, gdyż powoduje to zmniejszenie powierzchni ciała, która wydala pot.

Etap 2 – Nagrzanie
Rozpoczyna się od najniższej ławy stopniowo przechodząc na wyższe, w zależności od samopoczucia. Na ławie należy położyć się lub usiąść z ugiętymi nogami na ręczniku (nie powinien on zajmować zbyt dużej powierzchni, aby nie ograniczać cyrkulacji ciepłego powietrza). W celu przystosowania układu krążenia do prawidłowego funkcjonowania w pozycji stojącej, wskazane jest w ostatnich 2 – 3 minutach przebywania w saunie przyjęcie pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami. Wszelkie zmiany samopoczucia, wskazujące na nietolerancję kąpieli w saunie, należy traktować poważnie, włącznie z przerwaniem dalszej kąpieli. W trakcie pobytu w saunie nie wolno uzupełniać płynów, robi się to dopiero w czasie wypoczynku.

Etap 3 – Ochłodzenie
Im wyższa temperatura panuje w saunie, tym krócej w niej przebywamy i dłużej ochładzamy organizm. Dla ochłodzenia ciała należy poddać się zimnej wilgotnej kąpieli: wziąć prysznic, polać się strumieniem wody lub zanurzyć w wodzie. Niewskazane jest używanie mydła. Etap ten jest największym obciążeniem dla organizmu.

Etap 4 – Odpoczynek
W czasie i po zabiegu w saunie przeciwwskazane jest podejmowanie wysiłku fizycznego. Po nagrzaniu i ochłodzeniu należy wypocząć około 20 – 30 minut. Celowe jest picie w umiarkowanych ilościach wód mineralnych lub soków. Po odpoczynku jesteśmy gotowi na kolejny cykl czyli: nagrzanie, ochłodzenie i odpoczynek.

Regulamin korzystania z jacuzzi (hydromasażu) w Apartamentach

w Obiekcie Apartamenty Góralska Strefa tzw. STREFA SPA  Kościelisko ul. Strzelców Podhalańskich 14. Właścicielem Obiektu jest Modom Podhale Sp. z o.o. z siedzibą ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary; NIP:6770004557, REGON: 350146400

 1. Przed wejściem do wanny jacuzzi (hydromasażu) należy zapoznać się z Regulaminem oraz przeciwwskazaniami do korzystania z kąpieli.
 2. Korzystanie z wanny jacuzzi (hydromasażu) jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie zapisy regulaminu.
 3. Obiekt nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu i wskazań obsługi.
 4. Przed przystąpieniem do kąpieli w wannie jacuzzi (hydromasażu) należy umyć całe ciało pod prysznicem mydłem i ciepłą wodą oraz założenie stroju kąpielowego.
 5. Przed wejściem do wanny jacuzzi (hydromasażu) należy bezwzględnie zdjąć obuwie. Podczas wychodzenia czy też wchodzenia do wanny jacuzzi należy zachować szczególną ostrożność, istnieje ryzyko poślizgnięcia się.
 6. Maksymalna głębokość wanny jacuzzi (hydromasażu) wynosi 0,8 m
 7. Z wanny jacuzzi (hydromasażu) mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań.
 8. Osoby z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, neurologicznymi i gastrycznymi oraz kobiety w ciąży powinny korzystać z wanny jacuzzi (hydromasażu) ze szczególną ostrożnością i po konsultacji lekarskiej. Za skutki zdrowotne przebywania tych Użytkowników w jacuzzi Obiekt nie ponosi odpowiedzialności.
 9. Zabrania się korzystania z wanny osobom chorym na choroby zakaźne, z zewnętrznymi widocznymi schorzeniami dermatologicznymi, otwartymi ranami, skaleczeniami lub z opatrunkami.
 10. Za skutki zdrowotne z przebywania w wannie jacuzzi (hydromasażu) korzystający odpowiada osobiście i na własne ryzyko.
 11. Dzieci do lat 18 mogą przebywać w wannie jacuzzi wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.
 12. Nie wolno korzystać z jacuzzi (hydromasażu) będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 13. Wszystkie osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z wanny jacuzzi (hydromasażu) bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.
 14. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu korzystania z jacuzzi (hydromasażu) wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.

 

UWAGA!

Dłuższe przebywanie oraz łączenie przebywania z sauną może wywołać przegrzanie organizmu. Symptomy to: drgawki, nagły spadek ciśnienia krwi, zawroty głowy, zasłabnięcie. Przeciwwskazania: osoby z chorobą niedokrwienną serca, nadciśnieniem, cukrzycą, alergią, stanami zapalnymi skóry, stanami zapalnymi dróg moczowych, grzybicą, epilepsją.

 

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z WANNY JACUZZI (HYDROMASAŻU):

Wejście/wyjście do wanny jacuzzi tylko w oznaczonym miejscu z zachowaniem szczególnej ostrożności.

 

OSOBOM PRZEBYWAJĄCYM NA TERENIE POMIESZCZENIA Z JACUZZI (HYDROMASAŻU) ZABRANIA SIĘ:

 

OSOBOM PRZEBYWAJĄCYM W WANNIE ZABRANIA SIĘ:

Bądźmy w kontakcie

Projekt i wykonanie

logo
Rezerwuj online