menu

WEJŚCIE DO SAUNY JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ NINIEJSZEGO REGULAMINU

 1. Sauna jest integralną częścią Ośrodka Góralska Strefa znajdującego się w Kościelisku przy ul. Strzelców Podhalańskich 14, 34-511 Kościelisko, stanowiącego własność Modom Podhale Sp. z o.o. z siedzibą w 34-424 Szaflary, ul. Zakopiańska 18
 2. Sauna nie jest powszechnie dostępna, przeznaczona jest do korzystania wyłącznie dla Gości Ośrodka zgodnie z cennikiem. Obsługa Ośrodka uprawniona jest do wyproszenia z sauny osób nie będących jego Gośćmi oraz obciążenia tych osób opłatą 50 PLN za nieuprawnione korzystanie z sauny.
 3. Sauna czynna w godzinach 17.00-21.00 po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu chęci skorzystania.
 4. Obiekt zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia strefy lub poszczególnych urządzeń.
 5. Przed skorzystaniem z usług Sauny każdy jej użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z zasadami korzystania z Sauny oraz przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.
 6. Goście korzystają z sauny na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 7. Osoby naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, nierespektujące przepisów regulaminu oraz instrukcji lub niestosujące się do zaleceń obsługi Sauny mogą być usunięte z terenu obiektu.
 8. Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z zabiegów. Kobiety w ciąży lub te, które podejrzewają, że mogą być w ciąży, przed wizytą w saunie powinny skontaktować się ze swoim lekarzem.
 9. Z sauny nie mogą korzystać w szczególności osoby:
  • chore na serce, z nadciśnieniem, po udarach, z chorobami naczyń krwionośnych, ze stanami zapalnymi narządów wewnętrznych, z gorączką, chore na tarczycę, w ciąży, chore na padaczkę (epilepsję) lub cukrzycę oraz osoby posiadające niezagojone rany lub choroby skóry np. grzybicę, liszaje.
  • młodzież do lat 18, chyba że wraz z rodzicami lub opiekunami – na ich ryzyko i odpowiedzialność.;
  • osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 10. Na terenie Sauny obowiązuje całkowity zakaz:
  • wchodzenia na elementy konstrukcyjne sauny nieprzeznaczone do tego celu,
  • dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektryczno – grzewczych,
  • wnoszenia alkoholu,
  • palenia tytoniu, palenia e-papierosów i używania innych środków odurzających,
  • wnoszenia jedzenia,
  • niszczenia i uszkadzania wyposażenia,
  • nieobyczajnego zachowania bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub
   obraźliwe,
  • robienia zdjęć.
 11. Korzystanie z sauny po obfitym posiłku nie jest wskazane. Nie wolno wchodzić do sauny w stresie i zmęczonym z uwagi na zbytnie obciążenie serca.
 12. Za skutki zdrowotne przebywania w saunie Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności.
 13. Sauna jest strefą nietekstylną. Użytkownicy muszą liczyć się z możliwością, iż ze strefy tej będą korzystać osoby nagie lub niekompletnie ubrane.
 14. W saunie należy posiadać własny ręcznik, na którym siada się i trzyma na nim stopy.
 15. Z sauny należy korzystać bez stroju kąpielowego (strój kąpielowy zatrzymuje pot na ciele i może spowodować podrażnienia skóry).
 16. Przed przystąpieniem do zabiegu w saunie należy umyć całe ciało pod prysznicem mydłem i ciepłą wodą, a następnie wytrzeć się do sucha.
 17. W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych. Przed wejściem do sauny należy zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała.
 18. W czasie przebywania w saunie nie wolno smarować ciała lub twarzy żadnymi kremami, gdyż powoduje to zmniejszenie powierzchni ciała, która wydala pot.
 19. Z sauny korzystać można w pozycji siedzącej lub leżącej. Podczas poruszania się w saunie na ławy w saunie można stawać tylko gołą stopą
 20. W saunie suchej nie należy przebywać zbyt blisko pieca grzewczego
 21. Zabrania się polewania pieca grzewczego jakimkolwiek innym płynem niż wodą
 22. W czasie i po zabiegu w saunie przeciwwskazane jest podejmowanie wysiłku fizycznego.
 23. W pomieszczeniu wypoczynku po saunie zabrania się przebywania nago.
 24. Korzystający z sauny ponosi pełną odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo osób korzystających wspólnie z sauny.

 

KORZYSTANIE Z SAUNY PAROWEJ

 1. Jedno wejście do sauny powinno trwać ok. 5-15 minut, a całkowity czas nie powinien przekraczać 30 minut dziennie np. 2 x 15 min. lub 3 x 10 min.
 2. Sauna parowa (tzw. łaźnia rzymska) to sauna o wilgotności dochodzącej do 100% lecz niższej temperaturze: 40-50°C.
 3. W czasie przebywania w saunie parowej nie wolno smarować ciała lub twarzy żadnymi kremami, gdyż powoduje to zmniejszenie powierzchni ciała, która wydala pot.
 4. Przed wejściem do kabiny parowej należy się zapoznać z Regulaminem oraz przeciwwskazaniami do korzystania z usługi kąpieli w saunie parowej.
 5. W kabinie sauny parowej może przebywać jednocześnie 5 osób.
 6. W kabinie sauny zaleca się przebywanie nago, zostawiając ręcznik na zewnątrz. Dla zachowania higieny przed skorzystaniem i po skorzystaniu z kąpieli należy spłukać ławę wodą z natrysku umieszczonego w saunie.

 

KORZYSTANIE Z SAUNY SUCHEJ

 1. W kabinie sauny zaleca się używanie ręczników: do wycierania się, jako podkładka na ławę lub jako okrycie podczas seansu w saunie- ręcznik powinien być rozłożony tak, aby żadna część ciała nie stykała się z powierzchnią drewnianą.
 2. W kabinie sauny może przebywać jednocześnie 5 osób.
 3. Jeden cykl kąpieli trwa około 35 minut : 8 – 15 minut przebywania w gorącym pomieszczeniu, następnie stopniowe ochładzanie ciała wodą, a następnie 15 – 20 minut odpoczynku.
 4. W czasie przebywania w saunie suchej nie wolno smarować ciała lub twarzy żadnymi kremami, gdyż powoduje to zmniejszenie powierzchni ciała, która wydala pot. W celu przystosowania układu krążenia do prawidłowego funkcjonowania w pozycji stojącej, wskazane jest w ostatnich 2 – 3 minutach przebywania w saunie przyjęcie pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami.
 5. Po kąpieli w saunie należy wypocząć około 20 – 30 minut. Celowe jest picie w umiarkowanych ilościach (około 0,5 – 1 l ) wód mineralnych lub soków.

 

UWAGA:
W PRZYPADKU POGORSZENIA SAMOPOCZUCIA PODCZAS POBYTU W SAUNIE NALEŻY NIEZWŁOCZNIE JĄ OPUŚCIĆ

Wskazówki do korzystania z sauny

Etap 1 – Przygotowanie
Zabiegi w saunie rozpoczynamy 1,5 – 2 godzin po ostatnim posiłku. Przed wejściem do sauny należy umyć ciało i dokładnie je osuszyć. Osoby z „zimnymi” stopami powinny je ogrzać ciepłą wodą. Do sauny wchodzimy z owiniętym wokół ciała ręcznikiem, zalecamy pozostawienie stroju kąpielowego w szatni – korzystanie z sauny stanie się bezpieczne i bardziej efektywne. W czasie przebywania w saunie nie wolno smarować ciała lub twarzy żadnymi kremami, gdyż powoduje to zmniejszenie powierzchni ciała, która wydala pot.

Etap 2 – Nagrzanie
Rozpoczyna się od najniższej ławy stopniowo przechodząc na wyższe, w zależności od samopoczucia. Na ławie należy położyć się lub usiąść z ugiętymi nogami na ręczniku (nie powinien on zajmować zbyt dużej powierzchni, aby nie ograniczać cyrkulacji ciepłego powietrza). W celu przystosowania układu krążenia do prawidłowego funkcjonowania w pozycji stojącej, wskazane jest w ostatnich 2 – 3 minutach przebywania w saunie przyjęcie pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami. Wszelkie zmiany samopoczucia, wskazujące na nietolerancję kąpieli w saunie, należy traktować poważnie, włącznie z przerwaniem dalszej kąpieli. W trakcie pobytu w saunie nie wolno uzupełniać płynów, robi się to dopiero w czasie wypoczynku.

Etap 3 – Ochłodzenie
Im wyższa temperatura panuje w saunie, tym krócej w niej przebywamy i dłużej ochładzamy organizm. Dla ochłodzenia ciała należy poddać się zimnej wilgotnej kąpieli: wziąć prysznic, polać się strumieniem wody lub zanurzyć w wodzie. Niewskazane jest używanie mydła. Etap ten jest największym obciążeniem dla organizmu.

Etap 4 – Odpoczynek
W czasie i po zabiegu w saunie przeciwwskazane jest podejmowanie wysiłku fizycznego. Po nagrzaniu i ochłodzeniu należy wypocząć około 20 – 30 minut. Celowe jest picie w umiarkowanych ilościach wód mineralnych lub soków. Po odpoczynku jesteśmy gotowi na kolejny cykl czyli: nagrzanie, ochłodzenie i odpoczynek.

Bądźmy w kontakcie

Projekt i wykonanie

logo

Nasze Social media

Rezerwuj online